I arbetet, Melting state, undersöker jag genom infryst färg issmältningsprocessen, som en omvandling av materia beroende av sin omgivning. Hur lång tid och vilken formation som bilden ska ta. Där dess förutsättningar avgör dess existens. Omvandling från is till bild.

 

In my work, Melting state, I investigate the process of deglaciation, the transformation of materia dependent on its surroundings and what time and which formation the picture will take. The conditions of the surroundings determines the existence of the picture, the transformation from ice to picture.

 
 
Melting state. Acrylic on paper, 50x50cm. 2012.