I verket Utblick:MeteosatB riktar sig undersökningen av processen mot regnmolnen själva. Ur det ständiga flödet av satellitbilder för väderleksobservationer har Dohrmann godtyckligt från Meteosat B hämtat förlagorna till de teckningar som visas på hennes examensutställning på Galleri Mejan. I de prognostiska fotografierna ska regnet fångas in strax innan det faller, men teckningarna tar fasta på fotografierna som ögonblick vilka varken befinner sig före eller efter, där regnet bäddas in i teckningarnas närsomhelst men just nu. Ovädret har dragit vidare, vi har skrivit in våra bilder i det och samtidigt dröjer det sig kvar.  

 

 

In the work View:MeteosatB, the exploration of the process is directed towards the rain clouds themselves. From the continuous flow of satellite images for weather observations, Dohrmann has randomly from MeteosatB , collected the patterns for the drawings which form part of her graduation work. In the prognostic photographs, the rain is supposed to be captured just before it falls, but the drawings focus on the photographs are instances that are neither before nor after, where the rain is embedded in the drawings´ whenever but just now. The storm has passed, we have inscribed our images into it, and, at the same time, it lingers.

 

 
Utblick:MeteosatB. Charcoal drawing on paper, 140x250 cm. Installation view from the final show at KKH, Magister 2010.